Isaak-finanz-logo

Απώλεια της εργασίας σας στη Γερμανία

Τα προβλήματα και οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, ειδικά όταν βρίσκεστε σε μια νέα χώρα και δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματά σας ή τη σωστή διαδικασία…

Η εργατική νομοθεσία στη Γερμανία περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση σύγκρουσης στον χώρο εργασίας και προστατεύει τους εργαζόμενους που εργάζονται στη Γερμανία από την αθέμιτη απόλυση.

Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας στη Γερμανία

Οι απλές διαφωνίες αποτελούν φυσιολογικό μέρος της καθημερινής εργασιακής ζωής, αλλά αν αντιμετωπίζετε μια σύγκρουση που επηρεάζει την ικανότητά σας να εργάζεστε αποτελεσματικά (για παράδειγμα διακρίσεις, παρενόχληση ή ανάρμοστη συμπεριφορά), είναι σημαντικό να ζητήσετε συμβουλές.

Οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικό) το οποίο θα μπορεί να παρέμβει για να μεσολαβήσει στην κατάσταση. Τα συμβούλια επιχειρήσεων, οι ενώσεις εργαζομένων και τα συνδικάτα εξακολουθούν επίσης να έχουν ισχυρή παρουσία στους γερμανικούς οργανισμούς- αν είστε μέλος, μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές από έναν εκπρόσωπό τους. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να ζητήσετε νομική συμβουλή από δικηγόρο.

Τι να κάνω αν χάσω την δουλειά μου στη Γερμανία;

Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στη Γερμανία προστατεύονται από τυχαίες ή αθέμιτες απολύσεις από τον νόμο περί προστασίας της απασχόλησης (Kündigungsschutzgesetz). Ειδική προστασία, που ουσιαστικά απαγορεύει την απόλυση, παρέχεται επίσης σε:

  • Έγκυες εργαζόμενες και μητέρες μετά τον τοκετό (Mutterschutzgesetz)
  • εργαζόμενες σε άδεια μητρότητας ή γονικής άδειας
  • εργαζόμενοι με βαριά αναπηρία

Σημειώστε ότι η προστασία αυτή δεν ισχύει για όλους: εάν εργάζεστε στη θέση σας για λιγότερο από έξι μήνες ή εάν η εταιρεία σας απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα, δεν προστατεύεστε και η απόλυσή σας δεν χρειάζεται να δικαιολογείται, εφόσον δεν συνιστά διάκριση.

Διαφορετικά, οι εργοδότες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν βάσιμο λόγο για να καταγγείλουν μια σύμβαση εργασίας. Είτε λόγω μη ανανέωσης μιας προσωρινής σύμβασης, είτε λόγω αναδιάρθρωσης της εταιρείας είτε λόγω παραπτωμάτων στον χώρο εργασίας, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να χάσετε τη δουλειά σας στη Γερμανία…

Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου στη Γερμανία

Εάν έχετε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, ο εργοδότης σας δεν υποχρεούται να την ανανεώσει. Πρέπει να σας ενημερώσει τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα εάν δεν προτίθεται να την ανανεώσει.

Εάν ο εργοδότης σας επιθυμεί να τερματίσει πρόωρα τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, πρέπει να τηρήσει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λήξη των συμβάσεων αορίστου χρόνου, που παρατίθενται κατωτέρω.

Τερματισμός σύμβασης αορίστου χρόνου στη Γερμανία

Εάν έχετε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, μπορείτε να απολυθείτε μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σχεδόν πάντα πρέπει να ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων από τον εργοδότη σας και ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση. Υπάρχουν τρεις συνήθεις λόγοι για την καταγγελία μιας σύμβασης αορίστου χρόνου:

1. Απόλυση που σχετίζεται με την επιχείρηση (betriebsbedingte Kündigung)

Εάν η επιχείρησή σας υφίσταται αναδιάρθρωση, αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες ή κλείνει εντελώς, αυτός μπορεί να είναι ένας βάσιμος λόγος για τη λύση μιας σύμβασης. Ο εργοδότης σας πρέπει να αποδείξει ότι η θέση εργασίας σας δεν υφίσταται πλέον και ότι δεν υπάρχουν άλλες κενές θέσεις στην εταιρεία που να είναι κατάλληλες για εσάς. Δικαιούστε περίοδο προειδοποίησης, ακόμη και αν η εταιρεία σας πτωχεύσει.

2. Απόλυση λόγω συμπεριφοράς (verhaltensbedingte Kündigung)

Εάν παραβιάζετε διαρκώς τους όρους εργασίας που προβλέπονται στη σύμβασή σας, για παράδειγμα με ανάρμοστη συμπεριφορά ή μη ικανοποιητική απόδοση, μπορεί να απολυθείτε λόγω της συμπεριφοράς σας. Για να απολυθείτε με αυτόν τον τρόπο, η γερμανική νομοθεσία απαιτεί να σας έχει δοθεί τουλάχιστον μία προηγούμενη προειδοποίηση (Abwarnung), εγγράφως. Αυτή μπορεί να καθορίζει μια στρατηγική για τη βελτίωση της απόδοσής σας, όπως η παροχή εκπαίδευσης ή η προσαρμογή του ρόλου σας.

Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης της σύμβασης εργασίας (π.χ. κλοπή, υπεξαίρεση ή κατάχρηση), ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε συνοπτική απόλυση (fristlose / extraordinentliche Kündigung) και να τερματίσει την απασχόληση αμέσως. Ο εργοδότης σας χρειάζεται έναν πολύ σοβαρό λόγο για να σας απολύσει με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να ενεργήσει εντός δύο εβδομάδων από τη στιγμή που θα μάθει για το (φερόμενο) παράπτωμα.

3. Απόλυση που σχετίζεται με το πρόσωπο (personenbedingte Kündigung)

Οι Γερμανοί εργοδότες έχουν το νόμιμο δικαίωμα να σας απολύσουν εάν δεν είστε σε θέση να εργαστείτε επί μακρόν λόγω ασθένειας. Ο εργοδότης σας πρέπει να αποδείξει ότι δεν εκπληρώνετε τις απαιτήσεις του ρόλου σας, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβασή σας. Εάν απολυθείτε λόγω ασθένειας, μπορείτε να εξακολουθήσετε να διεκδικείτε επίδομα ασθένειας μέσω της ασφάλισής σας.

Διαδικασία καταγγελίας & περίοδος ειδοποίησης στη Γερμανία

Εάν ο εργοδότης σας επιθυμεί να καταγγείλει τη σύμβασή σας, τότε πρέπει να σας δώσει γραπτή ειδοποίηση απόλυσης- η προφορική ειδοποίηση δεν αρκεί.

Συνήθως, ισχύει μια περίοδος προειδοποίησης. Η νόμιμη περίοδος προειδοποίησης κυμαίνεται από δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής σας περιόδου (Probezeit) έως επτά μήνες εάν εργάζεστε στην εταιρεία για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η περίοδος προειδοποίησης που πρέπει να σας δώσει ο εργοδότης σας καθορίζεται στη σύμβαση εργασίας σας.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης θα συνεχίσετε να εργάζεστε κανονικά και θα σας καταβάλλεται ο μισθός σας. Συνήθως, ο εργοδότης σας δεν επιτρέπεται να σας καταβάλει αποζημίωση αντί της προειδοποίησης χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση απόλυσης με συνοπτικές διαδικασίες, δεν απαιτείται περίοδος προειδοποίησης.

Έχετε τη δυνατότητα να αμφισβητήσετε την απόλυση καταθέτοντας νομική αγωγή (Klage) στο εργατικό δικαστήριο (Arbeitsgericht), αλλά πρέπει να το πράξετε εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία που σας ανακοινώθηκε η απόλυση. Ενδέχεται να μπορέσετε να διαπραγματευτείτε αποζημίωση απόλυσης (Abfindung) από τον εργοδότη σας.

Ο εργοδότης σας ενδέχεται να σας ζητήσει να υπογράψετε μια συμφωνία αποχώρησης (Aufhebungsvertrag), μια συμφωνία που δηλώνει ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν αμοιβαία να τερματίσουν τη σύμβαση εργασίας. Μόλις υπογράψετε, δεν θα είστε σε θέση να προβάλλετε περαιτέρω απαιτήσεις, όπως να ζητήσετε αποζημίωση απόλυσης. Επομένως, θα πρέπει να υπογράψετε τη συμφωνία μόνο εάν συμφωνείτε με τη λύση της σύμβασης εργασίας και αποδέχεστε τους όρους. Θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο.

Δικαιώματα & αποζημίωση απόλυσης στη Γερμανία (Abfindung)

Εάν απολυθείτε, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε από τον εργοδότη σας τόσο μια αναφορά όσο και την τεκμηρίωση της διαγραφής σας από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (Abmeldung zu Sozialversicherung).

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας χορηγηθεί εκτύπωση της ηλεκτρονικής βεβαίωσης φόρου εισοδήματος (Lohnsteuerbescheinigung), την οποία μπορεί να χρειαστείτε εάν επιθυμείτε να ζητήσετε επιστροφή φόρου στη δήλωση φόρου εισοδήματος. Ενδέχεται επίσης να δικαιούστε αποζημίωση για τυχόν αχρησιμοποίητες άδειες.

Στη Γερμανία δεν υπάρχει νόμιμη αποζημίωση απόλυσης. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται συνήθως αποζημίωση μόνο στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στην πράξη, ωστόσο, οι εργοδότες συχνά αποζημιώνουν τους απολυμένους εργαζόμενους για να αποφύγουν τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για τις απολύσεις. Η αποζημίωση είναι συνήθως περίπου 50% του μηνιαίου μισθού ανά έτος που έχετε εργαστεί στην εταιρεία. Το πραγματικό ποσό, ωστόσο, εξαρτάται από τις συνθήκες της απόλυσής σας και την εταιρεία σας.

Παραίτηση από την εργασία σας στη Γερμανία

Μπορείτε να επιλέξετε να παραιτηθείτε από την εργασία σας, για παράδειγμα, αν βρείτε άλλη δουλειά, αν επιλέξετε να μετακομίσετε στο εξωτερικό ή αν ξεκινήσετε ένα νέο εγχείρημα, όπως να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή να σπουδάσετε. Θα πρέπει να τηρήσετε μια ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης, όπως ορίζεται στη σύμβασή σας, διαφορετικά κινδυνεύετε να χάσετε μέρος του μισθού σας. Οι Γερμανοί εργοδότες συνήθως ζητούν γραπτή ειδοποίηση παραίτησης.

Υποβολή αίτησης για επίδομα ανεργίας στη Γερμανία

Ανάλογα με τους λόγους της απόλυσής σας και τον χρόνο που έχετε συνεισφέρει στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ενδέχεται να δικαιούστε να λάβετε επίδομα ανεργίας (Arbeitslosengeld). Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση μόλις λάβετε την ειδοποίηση της απόλυσής σας. Σημειώστε ότι αν παραιτηθείτε δεν θα δικαιούστε να λάβετε επίδομα ανεργίας πριν περάσουν τρεις μήνες.

Αναζήτηση νέας εργασίας στη Γερμανία

Η απώλεια της εργασίας σας μπορεί να σας προκαλέσει σοκ. Ίσως χρειαστεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να επεξεργαστείτε τα πάντα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσετε να βλέπετε την κατάστασή σας με θετικό μάτι. Η εύρεση νέας εργασίας, αν και μπορεί να φαίνεται τρομακτική, μπορεί επίσης να είναι μια συναρπαστική ευκαιρία. Υπάρχουν πολλές διεθνείς εταιρείες στη Γερμανία που αναζητούν προσωπικό.

ΠΗΓΗ: Τι να κάνω αν χάσω την δουλειά μου στη Γερμανία;

ΜΗΝ ΣΑΣ ΑΓΧΩΝΟΥΝ!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε το οικονομικό σας πλάνο!

Έχετε ερωτήσεις;

Με γεμίζει να βοηθάω τους ανθρώπους και να βλέπω τα χαμόγελα στα πρόσωπά τους

Οι υπηρεσίες μας

Σας προσφέρω ιδανική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες.