Isaak-finanz-logo

Private Krankenversicherung στη Γερμανία

Private Krankenversicherung

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας στη Γερμανία (Private Krankenversicherung) | Ο δεύτερος πυλώνας της γερμανικής ασφάλισης ασθενείας είναι η ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας, η οποία καλύπτει σήμερα περίπου το 10% του πληθυσμού, ιδίως τα άτομα με υψηλότερα εισοδήματα και τους αυτοαπασχολούμενους.

Σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης ασθενείας (Private Krankenversicherung – PKV)

Αντί να επιλέξετε την υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας, έχετε τη δυνατότητα να συνάψετε ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης ασθενείας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Εάν επιθυμείτε να συνάψετε ιδιωτική ασφάλιση και είστε μισθωτός, θα πρέπει να ενημερώσετε τον εργοδότη σας, ώστε να μην σας εγγράψει αυτόματα σε σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας.

Μπορείτε να επιλέξετε την ιδιωτική ασφάλιση υγείας εάν ισχύει για εσάς οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Εισπράττετε περισσότερα από 66.600 ευρώ ετησίως.
 • Είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε δική σας επιχείρηση.
 • Είστε δημόσιος υπάλληλος.
 • Είστε αλλοδαπός φοιτητής (ισχύουν εξαιρέσεις).
 • Γερμανικές ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης υγείας

Ασφάλιστρα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας

Το ποσό που πληρώνετε για την ιδιωτική σας ασφάλιση υγείας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

 • Το επάγγελμά σας
 • την ηλικία σας
 • τις προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις σας (ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση)
 • το πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης που επιλέγετε
 • την προαιρετική σας απαλλαγή (Selbstbeteiligung – βλ. παρακάτω)

Το μέσο ασφάλιστρο είναι περίπου 400 – 700 ευρώ μηνιαίως (σημαντικά λιγότερο για τους φοιτητές). Εάν είστε μισθωτός, περίπου το 50% των εισφορών σας θα καλυφθεί από τον εργοδότη σας – έως το ανώτατο όριο των περίπου 403,99 ευρώ μηνιαίως το 2023. Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος, θα πρέπει να καλύψετε μόνοι σας ολόκληρο το ασφάλιστρο.

Προαιρετικά πρόσθετα πακέτα

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αγοράσετε πρόσθετα πακέτα, ανάλογα με το επίπεδο περίθαλψης που επιθυμείτε να καλύπτεται από το ασφαλιστικό σας πρόγραμμα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Πρόσθετη οδοντιατρική περίθαλψη, όπως επαγγελματικός καθαρισμός δοντιών
 • Ιδιωτικά δωμάτια νοσοκομείου
 • Συμβούλους γιατρούς
 • Επίδομα ασθένειας ή επίδομα ασθένειας για παιδιά
 • Άμεση πρόσβαση σε ειδικούς, αντί να χρειάζεται να περάσετε από τον οικογενειακό γιατρό
 • Εναλλακτική ιατρική
 • Σταθερά ασφάλιστρα που δεν αυξάνονται όσο μεγαλώνετε
 • Μειωμένη προαιρετική απαλλαγή
 • Εθελοντική απαλλαγή (Selbstbeteiligung)

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ποσό της προαιρετικής απαλλαγής που είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε (δηλαδή το μέρος των ιατρικών σας δαπανών που πρέπει να πληρώσετε προτού παρέμβει η ασφαλιστική σας εταιρεία). Η υψηλότερη προαιρετική απαλλαγή μειώνει το μηνιαίο σας ασφάλιστρο.

Οικογενειακή ασφάλιση

Αν και τα νόμιμα προγράμματα ασφάλισης υγείας καλύπτουν την οικογένειά σας και τα παιδιά σας χωρίς επιπλέον κόστος, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας αγοράζεται συνήθως σε ατομική βάση. Εάν έχετε σύζυγο ή παιδιά που θα θέλατε να καλύψετε επίσης, θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας όταν αποφασίζετε αν θα επιλέξετε υποχρεωτική ή ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας για συνταξιούχους

Εάν λαμβάνετε σύνταξη, αλλά δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας για συνταξιούχους, μπορείτε να συνάψετε ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας για συνταξιούχους. Εάν έχετε νόμιμη σύνταξη, μπορείτε να ζητήσετε από το συνταξιοδοτικό σας ταμείο να σας καταβάλει εισφορά για το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Κάρτα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (Card für Privatversicherte)

Αφού εγγραφείτε στην εταιρεία ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς η κάρτα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας (Card für Privatversicherte).

Δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε την κάρτα αυτή στον γιατρό, το νοσοκομείο, τον οδοντίατρο ή το φαρμακείο, αλλά καθώς περιέχει στοιχεία για εσάς και την ασφαλιστική σας κάλυψη, θα επιταχύνει τα ραντεβού και τις αιτήσεις ασφάλισης, αν την έχετε μαζί σας.

Ανάλογα με τον ασφαλιστή σας, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε προκαταβολικά για τα ιατρικά έξοδα και τα φάρμακά σας και στη συνέχεια να ζητήσετε την επιστροφή τους αργότερα.

Αλλαγή φορέα ασφάλισης υγείας

Τα ιδιωτικά σας ασφάλιστρα είναι πιθανό να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου. Κάποια στιγμή, μπορεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αλλάξετε σε έναν άλλο ιδιωτικό πάροχο ασφάλισης υγείας που προσφέρει καλύτερες τιμές.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον πάροχο ασφάλισης υγείας, πρέπει να ειδοποιήσετε τρεις μήνες πριν από το τέλος του έτους (δηλαδή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για να αλλάξετε πάροχο την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που τα ασφάλιστρα υγείας σας έχουν αυξηθεί, οπότε μπορείτε να αλλάξετε πάροχο εντός δύο μηνών από την ενημέρωσή σας για την αύξηση.

Για να ακυρώσετε το συμβόλαιό σας και να συνάψετε νέο, πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως τον πάροχο ασφάλισης υγείας, πριν συνάψετε νέο συμβόλαιο.

Φορολογικές εκπτώσεις στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Για να κάνετε φορολογική εξοικονόμηση, μπορείτε να δηλώσετε τις εισφορές σας για ιδιωτική ασφάλιση υγείας ως εκπιπτόμενες δαπάνες στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Επίδομα ασθένειας

Εάν δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω ασθένειας, ο εργοδότης σας καλύπτει συνήθως τους μισθούς σας για διάστημα έως και έξι εβδομάδων. Μετά από αυτό, το επίδομα ασθένειας καλύπτεται από τον ιδιωτικό σας φορέα ασφάλισης υγείας.

Επίδομα μητρότητας

Εάν εργάζεστε και καλύπτεστε από ιδιωτική ασφάλιση υγείας, κατά τη διάρκεια της νόμιμης άδειας μητρότητας δικαιούστε να λάβετε επίδομα μητρότητας από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ασφάλισης.

Ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης

Από το 1995, όλες οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης υγείας υποχρεούνται να προσφέρουν ασφάλιση μακροχρόνιας περίθαλψης ως μέρος του πακέτου τους.

Πηγή: Ιδ. ασφάλιση υγείας στη Γερμανία (Private Krankenversicherung)

ΜΗΝ ΣΑΣ ΑΓΧΩΝΟΥΝ!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε το οικονομικό σας πλάνο!

Έχετε ερωτήσεις;

Με γεμίζει να βοηθάω τους ανθρώπους και να βλέπω τα χαμόγελα στα πρόσωπά τους

Οι υπηρεσίες μας

Σας προσφέρω ιδανική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες.